Search for media from: "dlb770@ku.dk"

Introduktionsvideo til videnskabsteori og metodologi

Introduktionsvideo til kurset i videnskabsteori og metodologi. Kursets struktur, indhold og form introduceres.

From  dlb770@ku.dk on November 21st, 2019 0 likes 0 plays 0