Search for media from: "Lasse Baaner"

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

Undervisningsvideo om beskyttede naturtyper.

From  Lasse Baaner on March 2nd, 2021 0 likes 15 plays 0  

Grund- og drikkevandsbeskyttelses

Redigeret forelæsning på kurset Miljø- og PLanlovgivning 2020.

From  Lasse Baaner on January 19th, 2021 1 likes 79 plays 0  

Overblik - Vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven

Optagelse af onlineundervisning på KU Science 2021

From  Lasse Baaner on January 17th, 2021 0 likes 37 plays 0  

En introduktion til vandrammedirektivet, vandområdeplaner og miljømål

Redigeret optagelse af onlineundervisning på KU Science 2021.

From  Lasse Baaner on January 11th, 2021 0 likes 57 plays 0  

Servitutter

Redigeret optagelse af undervisning på Skovskolen 2020.

From  Lasse Baaner on January 4th, 2021 0 likes 17 plays 0  

Landzonereglerne

Redigeret optagelse af onlineundervisning KU Science 2020. (Beklager den dårlige lyd.)

From  Lasse Baaner on November 28th, 2020 0 likes 139 plays 0  

Adgang til Schultz' og Karnovs produkter via Københavns Universitetsbibliotek, KUB

En kort improviseret guide til at finde adgang til Schultz og Karnovs lovsamlinger m.v. via KUB's hjemmesider.

From  Lasse Baaner on November 19th, 2020 0 likes 21 plays 0  

Hævd - Optagelser fra auditori-/onlineundervisning på KU Science

Optagelse af kombineret auditorie- og onlineundervisning på Skovskolens jurakursus 2020, KH Science

From  Lasse Baaner on November 3rd, 2020 0 likes 2 plays 0  

Gener og skader fra træer - Naboret og erstatningsret

Optagelse af undervisning på Skovskolen, KU Science, 2020.

From  Lasse Baaner on November 3rd, 2020 0 likes 7 plays 0  

Hegnsloven - Kort introduktion

Kort introduktion til hegnsloven. Optagelse fra onlineundervisning på Skovskolens jurakursus 2020.

From  Lasse Baaner on November 2nd, 2020 0 likes 26 plays 0  

Samtale med Steinar Bakke om hegnsloven og hegnssynsforretninger

Redigeret optagelse fra onlineundervisning på KU Science 2020.

From  Lasse Baaner on October 24th, 2020 0 likes 16 plays 0  

Skovloven - Fredskovspligt, kommunal planlægning og skovlovsafgørelser

Redigeret optagelse af onlineundervisning på Skovskolens jurakursus efteråret 2020.

From  Lasse Baaner on October 13th, 2020 0 likes 7 plays 0  

Vandløbsloven

Redigeret optagelse af onlineundervisning på KU Science 2020.

From  Lasse Baaner on October 13th, 2020 0 likes 7 plays 0  

Reglerne for offentlighedens adgang til naturen - Naturbeskyttelsesloven og mark- og vejfredsloven

Optagelse af fra onlineundervisning på Skovskolens jurakursus 2020.

From  Lasse Baaner on October 10th, 2020 0 likes 12 plays 0  

Samtale med Anker Madsen om reglerne for offentlighedens adgang til naturen

Optaget i forbindelse med onlineundervisnitning på Skovskolens jurakursus 2020.

From  Lasse Baaner on October 10th, 2020 0 likes 5 plays 0  

Lokalplaner v. Line Hvingel og Lasse Baaner

Redigeret optagelse af onlineundervisning om lokalplaner på Skovskolens jurakursus 2020.

From  Lasse Baaner on October 5th, 2020 0 likes 9 plays 0